Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie było znane Kodeksowi Handlowemu z roku 1934. Ustawodawca wprowadził je do nowej kodyfikacji między innymi po to by wyłączyć używanie regulacji z części ogólnej prawa cywilnego, a zwłaszcza rdzennego, ale nie w pełni skalibrowanego do wymagań pewności obrotu art. 58 KC, określającego m.in.… Read More